Programació

2019 - 2020

Col·lectiva
d’estiu

Del 3 al 26 de setembre

Exposició dels alumnes de pintura

Del 27 de setembre a l’1 d’octubre

Claudia de Vilafamés

Del 2 d’octubre al 3 de novembre
Coneix l’artista

F. Rodríguez Ruiz

Del 6 de novembre al 5 de desembre

Miquel
Torrecilla

De l’11 de desembre al 26 de gener

Coneix l’artista

Col·lectiva d’hivern

Del 29 de gener al 8 d’abril

Congost Tor

Del 16 d’abril al 15 de maig

Figura humana

Del 21 de maig al 20 de juny

Exposició dels alumnes de pintura

Del 25 al 29 de juny

Col·lectiva
d’estiu

Del 30 de juny al 30 de juliol