La pintura impressionista (octubre)


En aquest curs estudiarem els principals artistes de l’Impressionisme. Així, entre d’altres, analitzarem les figures de Manet, Monet o Degas i també es prestarà especial atenció a les dones que formaren part d’aquest moviment.

 

 

Professor: Sebastià Sánchez Sauleda

 

Calendari: Del 4 d’octubre al 22 de novembre de 2017 (8 sessions)

 

Horari: Dimecres de 18:30 a 20:00h

 

Preu: 135€

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs planteja en vuit sessions, un visió global del que va ser el moviment impressionista a través de diversos monogràfics dels principals artistes que conformaren aquesta tendència. Així, entre d’altres, s’estudiaran les figures de Manet, Monet o Degas i també es prestarà especial atenció a les dones que formaren part d’aquesta tendència pictòrica.

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL CURS

 

 

Primera sessió: Definició i contextualització de l’Impressionisme.

La primera sessió del curs, ens portarà a parlar de la situació que vivia el món artístic parisenc al darrer terç del segle XIX. També ens referirem a la situació política d’Europa, element fonamental per comprendre l’aparició de l’impressionisme. Precisarem quin fou l’origen del terme que donà nom a aquesta tendència i quines foren les principals característiques que la definirien. Entre elles, ens centrarem en el món de la fotografia i de l’estampa japonesa, així com als profunds canvis que experimentà la pintura i que foren essencials pel correcte desenvolupament d’aquest moviment.

 

Segona sessió: Édouard Manet (1832-1883)

La segona sessió del curs, ens posarà en contacte amb la figura d’Édouard Manet. Considerat un dels pioners de l’impressionisme, tractarem la seva formació i el profund interès que experimentà per la pintura espanyola de Velázquez i Goya. Artista rebel i contradictori, cercà durant molts anys el reconeixement de la crítica però l’únic que aconseguí amb les seves composicions va ser situar-se al centre de nombroses polèmiques que transcendiren l’àmbit artístic. Amb quadres com Le Déjeuner sur l’herbe o la Olympia, assolí la modernitat artística tot i que li fou denegat el reconeixement social que mereixia. A través d’ell, estudiarem les vinculacions del moviment amb Espanya, els canvis que experimentà la temàtica en les obres i com arrencà el moviment a partir de la Primera Exposició de Pintors Impressionistes celebrada a París.

 

Tercera sessió: Edgar Degas (1834-1917)

Considerat un dels fundadors de l’impressionisme, en aquesta sessió en acostarem a la figura de Degas. Les seves obres desprenen un gran realisme i a través d’elles podrem conèixer la vida de París a finals del segle XIX. Prestarem especial atenció a les composicions protagonitzades per les ballarines, que ens permetran parlar de la captació del moviment, i els seus nus femenins, que acabaren convertint les escenes de bany (les toilettes) en obres paradigmàtiques d’aquest moviment. Per últim, farem esment de les escultures de Degas, obres protagonitzades per les mateixes temàtiques que els seus quadres: les ballarines i els nus femenins.

 

Quarta sessió: Claude Monet (1840-1926)

En aquesta sessió ens aproximarem a la figura del pintor impressionista per excel·lència, Claude Monet. A través de les seves obres, explicarem el concepte de pintura a plein air i com les millores tecnològiques permeteren als artistes abandonar els seus tallers. També ens referirem a la manera en que el pintor captava la llum, una de les característiques essencials de la seva obra i de tot el moviment. Per últim, discernirem quin significat tingué per la seva producció la localitat de Giverny, on Monet establí la seva residència, i que juntament amb Argenteuil s’ha convertit en punt de referència per parlar de la pintura impressionista.

 

Cinquena sessió: Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Aquesta sessió dels curs, ens transportarà a la ciutat de París de la mà de Renoir. Bona part de la seva carrera pictòrica, la dedicà a captar l’ambient de la ciutat en la que residia. Ningú millor que ell retratà els ambients artístics i socials, tal i com demostra el seu conegut quadre Ball en el Moulin de la Galette (1876). La segona part de la classe, se centrarà en els seus retrats i en la manera en que pintà a les dones, plenament influït per la pintura de Jean-Auguste-Domique Ingres. Així doncs, gràcies als quadres de Renoir podrem descobrir dues facetes importants per l’impressionisme: la ciutat i la dona.

 

Sisena sessió: Camille Pissarro (1830-1903)

Sessió dedicada a un dels principals fundadors de l’impressionisme. Les seves obres saberen captar com les de ningú els ambients rurals, sobretot els paisatges, però sense descuidar les figures dels camperols mentre treballaven. També va ser cronista de la vida de Montmartre i de l’agitació i el bullici de la ciutat, però a través de la seva biografia podrem establir punts de contacte amb Gran Bretanya (com també succeïa en el cas de Monet) i comprendre com les seves ensenyances influïren a la generació posterior encapçalada per Paul Gauguin.

 

Setena sessió: Les dones impressionistes.

En aquesta sessió s’abordarà el paper de la dona en l’art francès del darrer terç del segle XIX. Tot i les restriccions socials i morals existents, un grup d’artistes encapçalades per Mary Cassat, Eva Gonzalès i Berthe Morisot desafiaren les convencions i es dedicaren en cos i ànima a la pintura. Gràcies a les seves obres, podrem conèixer quines eren les temàtiques que reflectien els seus llenços, si aquestes eren similars o diferents de les dels seus companys de generació, i quines foren les relacions professionals i personals que establiren amb ells.

 

Vuitena sessió: la dissolució del moviment i el post-impressionisme: Paul Cézanne (1839-1906).

Aquesta darrera sessió ens portarà a parlar dels motius que conduïren a la finalització del moviment impressionista i perquè la generació posterior ha estat considerada per la historiografia com a post-impressionista. Com a paradigma d’aquest moviment, ens centrarem en la figura de Cézanne. Amb el seu interès per captar la ciutat de París i després la natura de la Provença, veurem quins són els vincles que manté amb l’impressionisme i quines propostes realitza que seran fonamentals per les avantguardes artístiques que aparegueren en els darrers anys de la seva vida.

 

ALTRES CURSOS