Pintura amb Xavi Moreno


Per a aquells que tinguin inquietuds artístiques, però necessitin una empenta per posar-les en pràctica, l’artista Xavier Moreno ofereix a l’alumne l’oportunitat d’aprendre de zero a elaborar una composició pictòrica.

Profesor: Xavier Moreno (més informació)

 

Horari:

Dilluns, de 18.30 a 21.30h (nou!)

Dimarts, de 10.30 a 13.30h

Dimecres, de 10.30 a 13.30h

Dijous, de 10.30 a 13.30h

Dijous, de 17 a 20h

Objectius:

 

– Teoria del color, colors primaris, secundaris, quebrats, coneixement del color-valor-intensitat, explicació dels colors càlids, freds i complementaris per comprendre la llum i la importància del color a l’hora de pintar un quadre.

 

– Explicació de com es prepara la paleta de pintura i descobrir la manera de barrejar els colors dins una carta cromàtica tant d’intensitat com de valor.

 

– Coneixement de la pintura a l’oli i les pintures a l’aigua, aquarel·la, tempera, guaix, acrílica, etc., en las dues tècniques possibles, l’Alla prima (humit sobre humit), o pintant per capes (magre sobre gras).

 

– Descobrir habilitats en el coneixement de la tècnica creant opacitats dels tipus.

 

– Aprendre el plantejament de l’obra en les seves diferents sessions tant d’encaix com d’esbós i composició. Entendre perquè serveix el
visor i la quadrícula per saber com relacionar-los en el format on es pintarà.

 

– Pintar la llum lògica a través del color-valor-intensitat per crear una pintura realista i, posteriorment, trobar un estil propi.

 

Més informació (PDF del curs)

 


Preu:

 

2 hores/setmana: 80€/mes

3 hores/setmana: 100€/mes

 

Recordem que les hores pagades són les hores amb professor. Amb la mensualitat està inclosa la possibilitat d’utilitzar l’aula de pintura sempre que no hi hagi cap altra classe.

ALTRES CURSOS