APRÈN A MIRAR UN QUADRE (ONLINE)


Professora: Mireia Puente Vilardell

Del 6 d’octubre al 24 de novembre de 2020

Dimarts de 18.00 a 19.30h

Preu: 100€

PROGRAMA DEL CURS

 

 

1a sessió:
Introducció i presentació del curs:
Quina és l’actitud correcta davant d’un quadre?
Què busquem quan contemplem una obra d’art?
Què ens pot ajudar a gaudir de l’art, sense necessitat de tenir uns coneixements
exhaustius de la Història de l’Art?
Aquestes i altres preguntes les anirem desglossant, desmitificant, i contextualitzant per
endinsar-nos en l’anàlisi de l’obra d’art sota dues visions:
 De manera objectiva, a través de la contemplació formal de l’obra.
 De manera subjectiva, a través de la contemplació de les nostres emocions.

 

 

2a sessió:
Estudi dels diferents gèneres pictòrics
3a sessió:
Explicació teòrica de les principals tècniques pictòriques de la Història de l’Art,
analitzant les possibilitats de cadascuna d’elles i també les seves limitacions, fet que
acaba condicionant l’obra d’art final.

 

4a sessió:
Estudi de la composició d’un quadre.

 

5a sessió:
Composició: Evolució al llarg de la Història de l’Art (escollint els estils i moviments més
representatius).
Comentari d’obres

 

6a sessió:
Estudi del color.

 

7a sessió:
Color: Evolució al llarg de la Història de l’Art (escollint els estils i moviments més
representatius).
Comentari d’obres

 

8a sessió:
Estudi de la llum.
Evolució al llarg de la Història de l’Art (escollint els estils i moviments més
representatius).

ALTRES CURSOS