APRÈN A MIRAR UN QUADRE


Professora: Mireia Puente Vilardell

Del 24 d’abril al 12 de juny de 2019

Dimecres de 18.30 a 20h

Preu: 135€

PROGRAMA DEL CURS

 

1era sessió:
Introducció i presentació del curs
Quina és l’actitud correcta davant d’un quadre?
Què busquem quan contemplem una obra d’art?
Què ens pot ajudar a gaudir de l’art, sense necessitat de tenir uns coneixements
exhaustius de la Història de l’Art?
Aquestes i altres preguntes les anirem desglossant, desmitificant, i contextualitzant per
endinsar-nos en l’anàlisi de l’obra d’art sota dues
• De manera objectiva, a través de la contemplació formal de l’obra.
• De manera subjectiva, a través de la contemplació de les nostres emocions.

 

2ona sessió:
Explicació teòrica de les principals tècniques pictòriques de la Història de l’Art,
analitzant les possibilitats de cadascuna d’elles i també les seves limitacions, fet que
acaba condicionant l’obra d’art final.

 

3era sessió:
Estudi de la composició d’un quadre.
Evolució al llarg de la Història de l’Art (escollint els estils i moviments
representatius).

 

4a sessió:
Estudi del color.
Evolució al llarg de la Història de l’Art (escollint els estils i moviments més
representatius).

 

5a sessió:
Estudi de la llum.
Evolució al llarg de la Història de l’Art (escollint els estils i movime
representatius).

 

6a sessió:
Anàlisi d’algunes de les obres més conegudes de la Història de l’Art, per fer plegat el
procés, i treballar les pautes donades durant les sessions anteriors.
Iniciar el procés més subjectiu de l’anàlisi a través de l
prejudicis i tabús.

 

7a sessió:
Anàlisi d’algunes obres contemporànies, d’artistes actu
treballant TOTES les pautes donades durant les sessions anteriors.

 

8a sessió:
Presentació per part dels alumnes d’una pintura que ells hauran escollit i analitzaran
davant dels seus companys.

ALTRES CURSOS